Холдингова компанія Укрспецтехніка

  • Українська
  • English
  • Русский
Телефон+38(044) 257-9922
Факс+38(044) 257-9914
office@usptech.kiev.ua

Приватне акціонерне товариство “Холдингова компанія “Укрспецтехніка” (код ЄДРПОУ 23724999) інформує про проведення позачергових  загальних зборів акціонерів 12.06.2017року о 11:00 год. за за місцезнаходженням Товариства: 03022, м.Київ, вул. М.Максимовича 2, оф.1. Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів),  які мають право на участь у загальних зборах, відповідно до переліку акціонерів складеному станом на 24 годину  06.06.2017р., проводитиметься за місцем проведення загальних зборів з  10:00год. до 10:45год. 12.06.2017р.  Порядок денний :

 1.Обрання членів лічильної комісії . Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2.Про вчинення значних правочинів.

3.Про  затвердження умов укладених з оцінювачами майна товариства договорів,  затвердження розміру оплати їхніх послуг.

4.Про затвердження ринкової вартості майна.

5.Про заснування інших юридичних осіб.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет на власному сайті Товариства http://ust.com.ua/. Для участі в Зборах необхідно мати при собі посвідчення особи акціонера чи його представника; а для представників акціонерів-також довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів за вищевказаною адресою, з 10:00 год. до 11:00год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 до 10:45 год., відповідальна особа Рубан В.А. Телефон для довідок: (044) 257-99-22.

Правління АТ “ХК “Укрспецтехніка”.